Grafisk Design www.trueandyou.ink
Terms of Service

Terms of Service

Du indgår følgende servicevilkår med undertegnet:


Malene Krebs Pedersen

CEO True & You INK

Ventevej 2D, 1tv

3600 Frederikssund

Cvr.nr. 38187473


Tlf: +45 61 14 29 27

E-mail: hello@trueandyou.ink
BETALING

Depositum, endelig betaling og levering.

Jeg reserverer 50% i depositum i opstart af vores projekt, i gensidig tillid, til den tid vi bruger.

1. Faktura med depositum modtager du i din indbakke med 3 dages betalingsfrist.

Når du modtager dit tilbud og har læst servicebetingelserne og accepterer tilbuddet er Terms of Service gældende i kontrakt med Malene Krebs Pedersen (True & You INK).


Det resterende beløb på 2. faktura betales, senest 4 uger inde i projektet og når vi når til omkring overleveringen af dit færdige projekt, hvorefter rettighederne for det færdige arbejde overgår til dig. Jeg tillader mig at tilbageholde færdigt arbejde, såfremt betalingen udebliver og rettighederne forbliver hos Malene Krebs Pedersen (True & You INK) indtil retsmæssig betaling.

Du modtager en Faktura i din indbakke med 8 dages betalingsfrist.


Alle opgaver på beløb under 10.000,- ekskl. momsbetales som et engangsbeløb,

inden for 3 hverdage


Det er muligt at aftale en afdragsordning, med gensidig accept af begge parter,

bekræftet skriftligt enten pr. mail eller i fysisk form i modtaget tilbud.


Alle betalinger udover depositum falder med 8 dages betalingsfrist.

FONT & SKRIFTTYPER

Licens for brug af brugte font eller skrifttyper i et givent projekt til logo og branding.

Alle font /skrifttyper, der købes til det endelige logo og/eller understøttende brandidentitetsaktiver, er underlagt kommercielle licenslove. En font / skrifttypelicens giver kun ejeren fulde rettigheder til at bruge font / skrifttypen efter behov.


Som udgangspunkt bruges font /skriftyper, som vil være til fri afbenyttelse på hjemmesiden qua udbyders (one.coms) rettigheder, til brug af disse.


I min indledende præsentation af projektet vil jeg give oplysninger om de anvendte skrifttyper, hvis disse kræver særlig tilladelse / licens, og hvor de evt. kan erhverves hvis behov. Dog kun efter Kunden og undertegnets aftale. Det er kundens ansvar at erhverve eventuelle nødvendige skrifttypelicenser (betalte eller ubetalte), så husk dette, når du godkender dit design, hvis du som kunde har ønsket en betalt font / skrifttype.


Det er imod loven for mig at give enhver klient en 'kopi' af enhver font / skrifttype, som jeg ejer og personligt har købt, som del af projektet.

Hvis du gerne vil bruge en kopi af en font / skrifttype, som jeg har købt, til kommerciel brug, skal du købe den respektive skrifttype / skrifttypelicens og registrere den i dit eget navn.


Typisk behøver en skrifttype, der bruges i et logo, ikke at blive licenseret, da grafikken konverteres til vektorillustrationer og ikke længere kan redigeres. Men hvis du har brug for en skrifttype til brug i din egen illustration til redigeringsformål, f.eks. på et websted eller en trykt præsentation, skal du bruge din egen licens via et køb af skrivebordslicens.


Disse kan typisk findes her:
Fontspring
MyFonts or Fonts.com
Type NetworkRESTRIKTIONER

Restriktioner i accept af denne aftale på Terms of Service.

Du har ingen rettigheder eller tilladelse til at bruge/modificere/ændre/replikere eller låne nogle af de tidligere ideer/koncepter/skitser, som jeg præsenterer i magasinet /udkast til din hjemmeside eller sendt enkeltvis som del af projektets udførelse, som ikke bruges undervejs eller bliver overleveret til slut af opgaven.

Alle originale forberedelsesmaterialer, skitser, billeder og ubrugte ideer, der vises og overvejes, forbliver derfor Malene Krebs Pedersens (True & You INK) ejendom.True & You INK's portefølje og sociale medier.

Jeg er fri til at bruge disse ubrugte og tidligere ideer til fremtidigt konceptuelt- og klientarbejde. En tidligere ubrugt idé/design kan derfor bevare et lignende udseende og stil, som det færdige logo/design. Dog så slutdesignet er tilstrækkeligt forskelligt, til ikke at forårsage en konflikt med det foregående materiale.


Medmindre andet er aftalt og arrangeret, forbeholder jeg mig retten til at fremvise det færdige logo og tilhørende designs i min portefølje og i et vilkårligt antal online gallerier / portefølje / showcases / vundede priser, samt i trykt litteratur, herunder bøger og magasiner, nu som i fremtiden.


Tilknyttede designs og illustrationer kan omfatte kommercielt printdesign / visitkort / papirvarer design / skiltning / skrivebordsikoner / mobiltelefon og andre bærbare enhedsapplikationsikoner og billeder.

ALLE understøttende kunstværker og designs, der kræves af dette projekt, illustration eller design, kan bruges som angivet af mig selv af personlige og professionelle årsager. 


Du kan frit ændre, modificere og tilpasse dit eget færdige logodesign, som du finder passende,

men du gør det på eget ansvar og risiko.EJERSKAB OG COPYRIGHT

Alle forberedelsesmaterialer, skitser, visuals, herunder de elektroniske filer, der bruges til at oprette projektet, forbliver Malene Krebs Pedersens (True & You INK) ejendom. De færdige kunstværker / digitale filer overgår først din ejendom ved endelig og rettidig betaling af projektet.


Hvis den endelige betaling ikke modtages som aftalt, forbliver alle designs og koncepter Malene Krebs Pedersens (True & You INK) ejendom, indtil betalingen er modtaget.

Hvis der er problemer med den endelige betaling, forbeholder jeg mig ret til at genbruge eller ændre nogen af disse ideer til andre kunder eller til frit, at blive brugt som koncepter i min portefølje.


Rettighederne til værkerne er derfor stadig tilhørende Malene Krebs Pedersens (True & You INK) indtil aftalt betaling er landet.

Skulle klienten forsøge at bruge/modificere/ændre/replikere eller bruge nogle af mine ideer uden at foretage aftalt slutbetaling, vil jeg straks tage juridisk rådgivning, da denne forseelse vil blive betragtet som tyveri.


Malene Krebs Pedersen (True & You INK) forbeholder sig ret til at vise kunstværker, fotos, ideer, skitser skabt til dette projekt i en portefølje som eksempler på klientarbejde. Dette er typisk, men ikke begrænset til, projektets afslutning. Hvis du har specifikke krav til "hemmeligholdelse/stealth-tilstand" eller NDA (non-disclosure agreement), bedes du nævne dette, før du accepterer Terms of Service og sendte udkast til kommende projekt.


Slutbetalingen sikrer, at KUN det aftalte projekts fotoshoot, logodesign og branding bliver din ejendom. Alle tidligere ideer / koncepter forbliver Malene Krebs Pedersens (True & You INK), medmindre der er indgået en forudgående aftale.PATENT- OG VAREMÆRKE

På grund af de langvarige og ofte dyre procedurer, der kræves for at indlede enhver form for varemærke-, ophavsrets- og juridisk navnesøgning, kan jeg ikke yde nogen praktisk hjælp til dette.

Hvis du kræver, at logoet registreres som varemærke, skal du selv søge din egen juridiske rådgivning.


Se mere hos: Patent- og Varemærkestyrelsen (dkpto.dk)DIT VIRKES NAVN OG BRAND

Du tager det fulde ansvar for at sikre, at din virksomhed / dit produkt / navn, er lovligt tilgængeligt, INDEN arbejdet påbegyndes. Skulle der opstå juridiske problemer med navngivningen, efter at projektet er afsluttet, er ingen refusion mulig, og jeg, Malene Krebs Pedersen (True & You INK) forbeholder mig retten til ej heller, at være i juridisk ansvarlig for eventuelle problemer, der således opstår som følge deraf.


Sørg for, at det navn, du bruger, er gratis og lovligt at bruge, før du forpligter dig til et branding projekt. Projektnavneændringer under et projekt er usædvanligt dyre, udfordrende at implementere og forårsager betydelige forsinkelser.


Hvis der kræves en navneændring midtvejs i løbet af et projekt, og der allerede er præsenteret et betydeligt logoudforskningsarbejde, har jeg intet andet valg end at genberegne projektets samlede omkostninger for, at muliggøre den involverede omarbejdning. Sørg for, at det navn, du bruger, har været underlagt passende kontrol, ikke bruges af en anden og/eller krænker noget andet registreret varemærke, firmanavn osv.AFLYSNING

Aflysning under projektet.

Hvis du vælger at annullere projektet midtvejs, hvor ideer og forslag er indsendt, er refusion af tidligere betaling ikke mulig. 

Hvis jeg skulle gå hen og blive syg eller ikke kan gennemføre projektet på grund af uforudsete omstændigheder, vil en del af det samlede budget blive returneret. I de fleste tilfælde refunderes det fulde beløb. Hvis noget af arbejdet er afsluttet og kan bruges til en anden designer, refunderes en procentdel baseret på udført arbejde i rimelig forstand.Suspension af projektet.

Jeg, Malene Krebs Pedersen (True & You INK) forbeholder mig ret til at suspendere ethvert projekt, hvis der er interferens med overdreven mikrostyring, der viser en fortsat mangel på tillid og manglende evne til at komme videre efter, at have vist mere end et rimeligt antal unikke logoideer / koncepter og / eller vist en modvilje mod at betale den endelige betaling.


Enhver suspension eller opsigelse vil ikke resultere i nogen refusion for indtil da udført arbejde, og alle designs og arbejde, der således udvikles, forbliver i Malene Krebs Pedersens (True & You INK) fulde ejerskab.

Skulle klienten alligevel forsøge at bruge/modificere/ændre/replikere eller bruge nogle af mine ideer efter Suspension, vil jeg straks tage juridisk rådgivning, da denne forseelse vil blive betragtet som tyveri.Force Majeure.

I tilfælde af at jeg undlader at udføre nogen forpligtelse i henhold til disse servicevilkår på grund af en "handling fra Gud" eller en handling fra en regering, terrorisme, oprør, krig, ulykke eller mangel på materialer eller transport eller enhver anden årsag af enhver art uden for min kontrol, skal en sådan fejl ikke anses for, at være et brud på disse servicevilkår, Terms of Service. Forudsat at du underrettes om eksistensen og arten af årsagen til min misligholdelse og forsinkelse, og at jeg genoptager opfyldelsen, straks efter afslutningen af den relevante force majeure.BEGRÆNSING AF ANSVAR

Tab eller skade

Du accepterer og er indforstået med, at Malene Krebs Pedersen (True & You INK) ikke er juridisk ansvarlig for tab eller skade, der er lidt eller pådraget i forbindelse med brugen af nogle af mine tjenester, uanset om det skyldes ændringer, fejl eller udeladelser i dokumenter, design, oplysninger eller varer eller tjenester, der tilbydes af undertegnede.


Dette omfatter din brug af eller tillid til tredjepartsindhold, underforstået i links, kommentarer eller reklamer mv.. Din brug af eller tillid til oplysninger eller materialer, jeg producerer, ændrer eller designer, er helt på egen risiko og som jeg dermed ikke er ansvarlig for.


Du anerkender, at sådanne oplysninger og materialer kan indeholde unøjagtigheder eller fejl, og udelukker udtrykkeligt Malene Krebs Pedersens (True & You INK) ansvar for sådanne unøjagtigheder eller fejl i videst muligt omfang tilladt ved lov.


Jeg bekræfter, at alle designs, der præsenteres for dig, vil være originale og efter min bedste overbevisning ikke vil krænke / plagiere noget andet arbejde. Jeg vil udføre begrænsede kontroller for at sikre, at mit arbejde ikke utilsigtet har krænket andres design, herunder begrænset kontrol i WIPO-databasen og omvendt billedkontrol på tværs af søgemaskiner.


Du accepterer at udføre dine egne kontroller og due diligence vedrørende plagiering og originalitet.

Hvis du har nogen bekymringer, bedes du gennemgå dette punkt med mig, inden du begynder et samarbejde.